SMS Tapes & Printlinten

SMS-tarrat ja ‑värinauhat


Kaik­kiin SMS-tar­ra­tu­los­ti­miin on saa­ta­vil­la laa­ja vali­koi­ma teol­li­sia tar­ro­ja ja väri­nau­ho­ja eri väreis­sä ja muodoissa.
Kes­tä­vät SMS-mate­ri­aa­lit ovat erit­täin laa­duk­kai­ta ja sopi­vat moneen eri käyt­tö­tar­koi­tuk­seen, esimerkiksi:

- Kone­mer­kin­töi­hin - LO/­TO-mene­tel­män TAG-merkintöihin
- Put­kis­to­mer­kin­töi­hin - Varas­to- ja sijaintimerkintöihin
- Tar­kis­tus­tar­roi­hin - Joh­to­jen mer­kin­töi­hin ja kaa­pe­lei­den värikoodaukseen
Perus­ma­te­ri­aa­lit
Eri­kois­ma­te­ri­aa­lit
Muo­toon­lei­ka­tut
Väri­nau­hat
Videot
Yhteen­so­pi­vuus

Perusmateriaalit

Industrieel Vinyl (E300)

Teollinen vinyyli ”economy” (E300)

Nor­maa­li tart­tu­vuus, sisä- ja ulko­käyt­töön. Ulko­käy­tös­sä kes­ki­mää­räi­nen kes­toi­kä 3–5 vuotta.

Värit: Val­koi­nen / Kel­tai­nen / Läpinäkyvä
Leveys: