Tekninen tuki

Meil­lä on oma tek­ni­sen tuen osas­to, joka huol­taa ja kor­jaa meil­tä ostet­tu­ja jär­jes­tel­miä. Emme usko vuo­tui­siin huol­to­so­pi­muk­siin ja ‑mak­sui­hin, kos­ka myym­me vain luo­tet­ta­via ja huol­to­va­pai­ta jär­jes­tel­miä. Voit luot­taa nope­aan pal­ve­luum­me, ja mikä­li emme onnis­tu, voim­me tar­jo­ta lai­na­jär­jes­tel­män, jon­ka avul­la yri­tyk­se­si toi­min­ta pää­see jatkumaan.

Mis­sä tahan­sa lait­tei­siin tai ohjel­mis­toi­hin liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä kat­so ensin sivu­jem­me ohje­vi­deois­ta  – vas­taus pul­maan saat­taa löy­tyä sieltä.

Ota yhteyt­tä soit­ta­mal­la nume­roon +358 (0)400 926 069 tai lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen

Kolmen vuoden Rebo-takuu!

Me luo­tam­me täy­sin myy­miem­me tuot­tei­den kor­ke­aan laa­tuun ja kes­tä­vyy­teen, sik­si pää­tim­me piden­tää takuu­ai­kaa kol­meen vuo­teen. Jos haet takuu­kor­vaus­ta, sekä osien että työn hin­ta kor­va­taan. Oma tek­ni­sen tuen osas­tom­me hoi­taa kaik­ki takuukorjaukset.

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti