Katso lyhyt yhteenveto tarjoamistamme erilaisista tarrojen käyttökohteista. Etkö löydä tarvitsemaasi? Kysy meiltä lisää!

Sarjanumerolaatat CE-merkinnällä

Rebo tar­jo­aa usei­ta rat­kai­su­ja eri tyyp­pis­ten laat­to­jen ja mui­den konei­siin tar­koi­tet­tu­jen CE-mer­kin­tö­jen, logo­jen ja tun­nis­tei­den tulostamiseen.

Lue lisää
UL-sertifioidut tarrat

Var­mis­ta UL 508A ‑direk­tii­vin nou­dat­ta­mi­nen ja tulos­ta per­so­noi­dut laa­tat ja tar­rat UL-lis­ta­tul­le val­koi­sil­le ja alu­mii­nin väri­sil­le polyesteritarroillemme.

Lue lisää
CE-merkinnät teräsrakenteissa

Teol­li­suus­käyt­töön tar­koi­te­tut tar­ra­tu­los­ti­met ja kes­tä­vät mate­ri­aa­lit, joil­la saat CE-mer­kin­nän teräs­ra­ken­tei­siin. Nou­dat­taa NEN-EN 1090 suositusta.

Lue lisää