Katso lyhyt yhteenveto tarjoamistamme erilaisista tarrojen käyttökohteista. Etkö löydä tarvitsemaasi? Kysy meiltä lisää!

Sarjanumerolaatat CE-merkinnällä

Rebo tar­jo­aa usei­ta rat­kai­su­ja eri tyyp­pis­ten laat­to­jen ja mui­den konei­siin tar­koi­tet­tu­jen CE-mer­kin­tö­jen, logo­jen ja tun­nis­tei­den tulostamiseen.

Lue lisää
UL-sertifioidut tarrat

Var­mis­ta UL 508A ‑direk­tii­vin nou­dat­ta­mi­nen ja tulos­ta per­so­noi­dut laa­tat ja tar­rat UL-lis­ta­tul­le val­koi­sil­le ja alu­mii­nin väri­sil­le polyesteritarroillemme.

Lue lisää
CE-merkinnät teräsrakenteissa

Teol­li­suus­käyt­töön tar­koi­te­tut tar­ra­tu­los­ti­met ja kes­tä­vät mate­ri­aa­lit, joil­la saat CE-mer­kin­nän teräs­ra­ken­tei­siin. Nou­dat­taa NEN-EN 1090 suositusta.

Lue lisää
Vahva tunnistautuminen

Vah­vat teol­li­suus­käyt­töön tar­koi­te­tut tulos­ti­mem­me ja kes­tä­vät tar­ra­ma­te­ri­aa­lim­me ovat oikea rat­kai­su sinul­le, jos konee­si ja tuot­tee­si altis­tu­vat anka­ril­le olosuhteille.

Lue lisää
Lämmöltä ja huijauksilta suojattu tunnistautuminen

Kor­kea­laa­tui­set tar­rat VOID- sekä irroi­tet­taes­sa sär­ky­vät tur­va­tar­rat ovat erin­omai­nen rat­kai­su tava­roi­den tun­nis­ta­mi­seen ja mer­kin­tö­jen vää­rin­käy­töl­tä suojautumiseen.

Lue lisää
Resolabels — Resopal-tunnistautuminen

Kor­kea­pro­fiil­set Reso­la­bel-tar­rat ovat toi­mi­va vaih­toeh­to kai­ver­re­tuil­le (reso­pal) laa­toil­le ja arvioin­ti­kor­teil­le. Vah­vis­te­tus­ta mate­ri­aa­lis­ta teh­dyt Reso­La­bel-tar­rat on help­po tulos­taa järjestelmillämme.

Lue lisää