Tarra- ja etikettilaitteistot

Löydät valikoimastamme erityyppisiä ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja tarratulostimia teolliseen ja tekniseen käyttöön. Valikoimamme kattaa niin pienikokoiset ja yksinkertaiset tarratulostimet kuin moniväristen tarrojen ja kaikenlaiset leikkaukset mahdollistavat tulostimet. Selvitä tarpeeseesi parhaiten sopiva tulostin tai pyydä asiantuntijamme apuun.

Katsauksen tarrojen eri käyttötarkoituksiin saat vierailemalla tällä sivulla.

SMS-R1® | Muotoonleikkaava moniväritulostin

Tulos­tin, joka on syn­ty­nyt vuo­sien koke­muk­ses­ta eti­ket­tien saral­la ja halus­ta tuo­da mark­ki­noil­le uusi teho­kas ja suo­ri­tus­ky­kyi­nen jär­jes­tel­mä ammat­ti­käyt­töön. SMS-R1 on moni­vä­ri­tu­los­tin, joka tulos­taa veit­sen­te­rä­väs­ti ja leik­kaa tar­ra­si halua­maa­si muotoon.

Tulos­ti­mes­ta teke­vät eri­tyi­sen tehok­kaan ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sen sen ainut­laa­tui­nen väri­nau­haa sääs­tä­vä omi­nai­suus, auto­maat­ti­nen väri­nau­han ja tar­ran tun­nis­tuso­mi­nai­suus, mah­dol­li­suus tulos­taa yli 10m pitui­sia koko­nai­suuk­sia sekä sisään­ra­ken­net­tu kos­ke­tus­näyt­tö sel­keil­lä ohjeilla.

  • Edul­li­nen
  • Moni­puo­li­nen
  • Teho­kas
LISÄTIETOJA