Omi­nai­suu­det
Esi­te
Käyt­tö­koh­teet
Tek­ni­set tiedot
Video
Latauk­set
Kuvassa SMS-R1 Muotoonleikkaava moniväritulostin

LOBO kannettava tarratulostin

LOBO kannettava etikettitulostin

Teol­li­suu­den, toi­mis­to­jen, varas­to­jen ja kaik­kien lai­tos­ten ”pak­ko saa­da” ‑eti­ket­ti­tu­los­tin. Tar­vit­set­ko sit­ten eti­ket­te­jä arkis­toin­tiin, kaa­pe­li­mer­kin­tään tai vaik­ka­pa pik­to­gram­mia, nap­paa LOBO kai­na­loo­si ja tulosta!

LOBO on uuden­lai­nen eti­ke­töin­ti­lai­te! Näp­päi­mis­tö on täy­si­ko­koi­nen – ei pik­ku nap­pu­loi­ta pai­nel­ta­vak­si. Toi­min­ta­pai­nik­keet ovat loo­gi­sia – ei han­ka­lia vali­koi­ta selat­ta­vak­si. All-in-one ‑kase­tit – ei sot­tai­sia eril­li­siä nau­ho­ja ja tar­ro­ja. Vir­ta­läh­tee­nä sekä akku että verk­ko­vir­ta – voit käyt­tää LOBOa mis­sä vain. Tulos­tus­le­veys 13–50 mm – erin­omai­nen sekä toi­mis­toon että teol­li­siin sovel­luk­siin. Yli 25 teol­li­suus­laa­tuis­ta tulos­tus­ma­te­ri­aa­lia – tulos­ta eti­ke­tit arkis­to­kaa­pin reu­naan ja putkistoihin.

Voit jopa yhdis­tää sen tie­to­ko­nee­see­si ja tulos­taa suo­raan sieltä!

PYYDÄ TUOTE-ESITTELY