Omi­nai­suu­det
Esi­te
Käyt­tö­koh­teet
Tek­ni­set tiedot
Video
Latauk­set
Kuvassa SMS-R1 Muotoonleikkaava moniväritulostin

TORO kannettava tarratulostin

TORO kannettava tarra- ja etikettitulostin

TORO on ainut­laa­tui­nen ja val­lan­ku­mouk­sel­li­nen rat­kai­su teol­li­suu­den tar­ra- ja eti­ket­ti­tar­pei­siin. Se on täy­sin itse­näi­ses­ti käy­tet­tä­vä lai­te: se toi­mii omal­la sisään­ra­ken­ne­tul­la käyt­tö­jär­jes­tel­mäl­lä ja voit käyt­tää sekä verk­ko­vir­taa että akkua. TORO kul­kee sin­ne min­ne sinä­kin ja täyt­tää vaa­ti­vim­man­kin käyt­tä­jän odotukset.

TORO on hin­ta-laa­tusuh­teel­taan lyö­mä­tön ‘stand alone’-laite. Sii­nä on laa­du­kas 9” kos­ke­tus­näyt­tö, lan­ga­ton hii­ri, täy­si­ko­koi­nen näp­päi­mis­tö, esia­sen­net­tu suun­nit­te­luoh­jel­mis­to, PDF-lukuoh­jel­ma, tau­luk­ko­las­ken­taoh­jel­ma sekä audio video ‑ohjel­ma.

PYYDÄ TUOTE-ESITTELY