Tutustu tarkistus- ja kalibrointitarrojen ratkaisuihimme!

Tar­kis­tus­mer­kin­tö­jen kans­sa on tär­ke­ää käyt­tää kes­tä­viä mate­ri­aa­le­ja, jot­ka pysy­vät pai­kal­laan ja kes­tä­vät käyt­töä haas­ta­vil­la­kin pinnoilla. 

Tarkistustarrat, ‑merkinnät ja kalibrointitarrat

Rebon tulos­ti­mil­la voit tulos­taa omat mer­kin­tä­si logol­la ja muil­la tar­ken­nuk­sil­la — oli­pa kysees­sä sit­ten NEN 3140 ‑tar­kis­tus­mer­kin­nät tai kalibrointitarrat.
Valin­nan varaa on pal­jon mut­ta mer­kin­tä on aina oikein!

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS
Keuringsstickers en Keuringsetiketten
Keuringsetiketten

Joustava, nopea ja tehokas!

Haluat­ko perin­tei­set pyö­reät tar­kis­tus­tar­rat vai suo­sit­ko omaa mal­lia­si? Tulos­ti­mil­lam­me. kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Tar­vit­set­ko pie­nen vai suu­ren mää­rän? Meil­tä saat tar­pei­sii­si rää­tä­löi­dyn ratkaisun.

Onko sinul­la kysyt­tä­vää tai haet­ko tie­tyn­lais­ta rat­kai­sua? Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS
Pyy­dä mak­su­ton näytepakkaus!

Valitse tulostin tarkistus- ja kalibrointitarroille

SMS TAG-ID 2

SMS TAG-ID2 tulostin
 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-R1

SMS-R1 tulostin
 • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

 • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

 • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

 • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

Lisää tie­toa

Heräsikö sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua projektisi kanssa?
Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään!

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti