Tutustu tarkistus- ja kalibrointitarrojen ratkaisuihimme!

Tar­kis­tus­mer­kin­tö­jen kans­sa on tär­ke­ää käyt­tää kes­tä­viä mate­ri­aa­le­ja, jot­ka pysy­vät pai­kal­laan ja kes­tä­vät käyt­töä haas­ta­vil­la­kin pinnoilla. 

Tarkistustarrat, ‑merkinnät ja kalibrointitarrat

Rebon tulos­ti­mil­la voit tulos­taa omat mer­kin­tä­si logol­la ja muil­la tar­ken­nuk­sil­la — oli­pa kysees­sä sit­ten NEN 3140 ‑tar­kis­tus­mer­kin­nät tai kalibrointitarrat.
Valin­nan varaa on pal­jon mut­ta mer­kin­tä on aina oikein!

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS