TORO tarrat ja värinauhat

TORO tarrat ja värinauhat

TORO-tulos­ti­miin on tar­jol­la laa­ja varas­to teol­li­suus­tar­ro­ja ja ‑väri­nau­ho­ja perus­käyt­töön, mut­ta meil­lä on myös kat­ta­va vali­koi­ma eri­kois­ma­te­ri­aa­le­ja vaa­ti­vam­piin käyttökohteisiin.

Perus­ma­te­ri­aa­lit
Eri­kois­ma­te­ri­aa­lit
Muo­toon­lei­ka­tut
Väri­nau­hat
Video

Perusmateriaalit

Industrial Vinyl (E300)

Teollinen vinyyli ”economy” (E300)

Nor­maa­li tart­tu­vuus, sisä- ja ulko­käyt­töön. Ulko­käy­tös­sä kes­ki­mää­räi­nen kes­toi­kä 3–5 vuotta.

Värit: Val­koi­nen / Kel­tai­nen / Läpinäkyvä
Leveys: 15mm / 30mm / 40 mm* / 60mm / 100mm / 150mm / 220mm

Rul­lan pituus: 30 met­riä

* Saa­ta­vil­la ainoas­taan valkoisena

Premium Vinyl (ST700)

Premium Vinyyli (ST700)

Erit­täin hyvä tart­tu­vuus. Teol­li­suu­den perus­e­ti­ket­tei­hin. Kes­toi­kä ulko­käy­tös­sä 7–10 vuotta.

Värit: Val­koi­nen / Läpi­nä­ky­vä / Kel­tai­nen / Har­maa / Mus­ta / Orans­si / Vio­let­ti / Punai­nen / Vaa­lean­pu­nai­nen / Sini­nen / Sig­na­ling Blue / Sig­na­ling Green, put­kis­to­mer­kin­tä / Vih­reä, put­kis­to­mer­kin­tä / Vaa­lean­rus­kea / Rus­kea / Rus­kea, putkistomerkintä
Leveys: 15 mm / 25 mm* / 30 mm / 60 mm / 100 mm / 150 mm / 220 mm
Rul­lan pituus: 30 met­riä

* Saa­ta­vil­la ainoas­taan val­koi­se­na, läpi­nä­ky­vä­nä ja keltaisena

High-Tack Vinyl (HT700)

High-Tack (HT700)

Erit­täin hyvä tart­tu­vuus, han­ka­lil­le pin­noil­le kuten puul­le, beto­nil­le, likaa hyl­ki­väl­le muo­vil­le ja öljyi­sel­le pin­nal­le. Sovel­tuu myös vale­tul­le ja muo­toil­lul­le pin­nal­le. Kes­tää ulko­käy­tös­sä kes­ki­mää­rin 7–10 vuotta.

Värit: Val­koi­nen / Läpi­nä­ky­vä / Kel­tai­nen / Har­maa / Mus­ta / Orans­si / Vio­let­ti / Punai­nen / Vaa­lean­pu­nai­nen / Sig­na­ling Blue / Sig­na­ling Green / Sini­nen, put­kis­to­mer­kin­tä / Vih­reä, put­kis­to­mer­kin­tä / Vaa­lean­rus­kea / Rus­kea / Rus­kea, putkistomerkintä
Leveys: 15 mm / 25 mm* / 30 mm / 60 mm / 100 mm / 150 mm / 220 mm
Rul­lan pituus: 20 met­riä

* Saa­ta­vil­la ainoas­taan val­koi­se