TORO tarrat ja värinauhat

TORO tarrat ja värinauhat

TORO-tulos­ti­miin on tar­jol­la laa­ja varas­to teol­li­suus­tar­ro­ja ja ‑väri­nau­ho­ja perus­käyt­töön, mut­ta meil­lä on myös kat­ta­va vali­koi­ma eri­kois­ma­te­ri­aa­le­ja vaa­ti­vam­piin käyttökohteisiin.

Perus­ma­te­ri­aa­lit
Eri­kois­ma­te­ri­aa­lit
Muo­toon­lei­ka­tut
Väri­nau­hat
Videot

Perusmateriaalit

Industrial Vinyl (E300)

Teollinen vinyyli ”economy” (E300)

Nor­maa­li tart­tu­vuus, sisä- ja ulko­käyt­töön. Ulko­käy­tös­sä kes­ki­mää­räi­nen kes­toi­kä 3–5 vuotta.

Värit: Val­koi­nen / Kel­tai­nen / Läpinäkyvä
Leveys: 15mm / 30mm / 40 mm* / 60mm / 100mm / 150mm / 220mm

Rul­lan pituus: 30 met­riä

* Saa­ta­vil­la ainoas­taan valkoisena

Premium Vinyl (ST700)

Premium Vinyyli (ST700)

Erit­täin hyvä tart­tu­vuus. Teol­li­suu­den perus­e­ti­ket­tei­hin. Kes­toi­kä ulko­käy­tös­sä 7–10 vuotta.

Värit: Val­koi­nen / Läpi­nä­ky­vä / Kel­tai­nen / Har­maa / Mus­ta / Orans­si / Vio­let­ti / Punai­nen / Vaa­lean­pu­nai­nen / Sini­nen / Sig­na­ling Blue / Sig­na­ling Green, put­ki­mer­kin­tä / Vih­reä, put­ki­mer­kin­tä / Vaa­lean­rus­kea / Rus­kea / Rus­kea, putkimerkintä
Leveys: 15 mm / 25 mm* / 30 mm / 60 mm / 100 mm / 150 mm / 220 mm
Rul­lan pituus: 30 met­riä

* Saa­ta­vil­la ainoas­taan val­koi­se­na, läpi­nä­ky­vä­nä ja keltaisena

High-Tack Vinyl (HT700)

High-Tack (HT700)

Erit­täin hyvä tart­tu­vuus, han­ka­lil­le pin­noil­le kuten puul­le, beto­nil­le, likaa hyl­ki­väl­le muo­vil­le ja öljyi­sel­le pin­nal­le. Sovel­tuu myös vale­tul­le ja muo­toil­lul­le pin­nal­le. Kes­tää ulko­käy­tös­sä kes­ki­mää­rin 7–10 vuotta.

Värit: Val­koi­nen / Läpi­nä­ky­vä / Kel­tai­nen / Har­maa / Mus­ta / Orans­si / Vio­let­ti / Punai­nen / Vaa­lean­pu­nai­nen / Sig­na­ling Blue / Sig­na­ling Green / Sini­nen, put­ki­mer­kin­tä / Vih­reä, put­ki­mer­kin­tä / Vaa­lean­rus­kea / Rus­kea / Rus­kea, putkimerkintä
Leveys: 15 mm / 25 mm* / 30 mm / 60 mm / 100 mm / 150 mm / 220 mm
Rul­lan pituus: 20 met­riä

* Saa­ta­vil­la ainoas­taan val­koi­se­na, läpi­nä­ky­vä­nä ja keltaisena

Industrial Polyester (PT700)

Teollinen polyesteri (PT200, PT500 ja PT700)

Hyvä tart­tu­vuus. Lai­te­kil­piin ja pin­noil­le, joil­le ei voi käyt­tää vinyy­liä (esi­mer­kik­si ruos­tu­ma­ton teräs). Pit­kä­ai­kai­seen teol­li­seen käyt­töön läm­pö­ti­lois­sa ‑40°C – 120°C.

Värit: Mat­ta alu­mii­ni* / Puo­li­kiil­tä­vä alu­mii­ni / Kiil­tä­vä alu­mii­ni** / Val­koi­nen / Kel­tai­nen / Sini­nen / Vih­reä / Orans­si / Punai­nen / Vio­let­ti / Mus­ta / Ruskea
Leveys: 15 mm / 30 mm / 60 mm / 100 mm
Rul­lan pituus: 20 met­riä / 30 metriä

* Saa­ta­vil­la ainoas­taan 30 met­rin rullissa
** Saa­ta­vil­la ainoas­taan 20 met­rin rullissa

High temperature tape (H250)

Korkean lämpötilan tarra (H250)

Erit­täin hyvin tart­tu­va tar­ra, joka kes­tää jopa 250 °C lämpötilaa.

Väri: Valkoinen
Leveys: 15 mm / 30 mm / 60 mm / 100 mm
Rul­lan pituus: 20 met­riä

Erikoismateriaalit

Reflective tape (RT500)

Heijastava tarra (RT500)

Hei­jas­ta­va tar­ra sisä- ja ulko­käyt­töön. Käy­te­tään laa­jas­ti esim. pelas­tusa­lan ja liikennemerkinnöissä.

Värit: Kel­tai­nen / Val­koi­nen / Punainen
Leveys: 30 mm / 60 mm / 100 mm
Rul­lan pituus: 15 met­riä

Fluorescent tape (FL500)

Fluoresoiva tarra (FL500)

Nor­maa­li tart­tu­vuus. Fluo­re­soi­va tar­ra, erit­täin hyvä näky­vyys. Aurin­gon­va­los­sa fluo­re­soi­vat omi­nai­suu­det las­ke­vat nopeasti.

Värit: Fluo­re­soi­va kel­tai­nen / Fluo­re­soi­va vaa­lean­pu­nai­nen / Fluo­re­soi­va punai­nen / Fluo­re­soi­va vihreä
Leveys: 15 mm / 30 mm / 60 mm / 100 mm
Rul­lan pituus: 24 met­riä

Photoluminescent tape (RG500)

Jälkivalaiseva tarra (RG500)

Kor­kea­laa­tui­nen pimeäs­sä hoh­ta­va tar­ra tur­va­mer­kin­tään ja mui­hin mer­kin­töi­hin, joi­den täy­tyy näkyä hyvin vaik­ka­pa säh­kö­kat­kon aikana.

Värit: ReGLO (jäl­ki­va­lai­se­va)
Leveys: 15 mm / 30 mm / 60 mm / 100 mm
Rul­lan pituus: 15 met­riä

Tags (T100)

Tags (T100)

Repey­ty­mä­tön mer­kin­tä­lap­pu. Kiin­nit­ty­mä­tön, ei tar­ra­pin­taa. Saa­ta­va­na rul­la­ta­va­ra­na ja val­miik­si muotoonleikattuna.

Värit muo­toon­lei­ka­tuis­sa: Val­koi­nen / Kel­tai­nen / Punai­nen / Sini­nen / Vihreä
Värit rul­la­ta­va­ras­sa: Kel­tai­nen / Punai­nen / Orans­si / Sini­nen / Vihreä
Leveys: 100 mm

Wire-wraps (WI100)

Johtojen kietaisumerkinnät (WI100)

Läpi­nä­ky­vä osa tar­ras­sa muo­dos­taa johtoihin/kaapeleihin tiu­kan, itse­la­mi­noi­tu­van suo­ja­pin­nan, joka kes­tää öljy­jä, vet­tä ja usei­ta kemial­li­sia aineita.

Värit: Val­koi­nen / Keltainen
Koot: 12,5 x 19 mm / 25 x 37 mm / 25 x 63 mm / 25 x 95 mm
Kap­pa­le­mää­rä rul­las­sa: 1500 — 5000

Tutus­tu joh­to- ja kaa­pe­li­mer­kin­tö­jen sivuumme.

Muotoonleikatut

Industrial Vinyl

Teollinen vinyyli

Vinyy­li­set muo­toon­lei­ka­tut tar­rat sisä- ja ulko­käyt­töön. Nor­maa­li tart­tu­vuus. Muo­toon­lei­kat­tu­ja tar­ro­ja on saa­ta­va­na usei­ta eri väre­jä, muo­to­ja ja koko­ja. Etsit­kö jota­kin eri­tyis­tä? Ota yhteyt­tä ja kysy!

Värit: Val­koi­nen / Kel­tai­nen / Läpinäkyvä
Koot: 30 x 20 mm / 30 x 30 mm (pyö­reä) / 40 x 20 mm / 60 x 35 mm / 90 x 35 mm / 100 x 52 mm / 100 x 125 mm
Kap­pa­le­mää­rä rul­las­sa: 469 — 2655

Industrial Polyester

Teollinen polyesteri

Muo­toon­lei­ka­tut tar­rat polyes­te­riä. Erit­täin hyvä tart­tu­vuus, sopi­vat käy­tet­tä­vik­si mm. lai­te­kil­pi­nä ja tunniste-etiketteinä.

Värit: Mat­ta alu­mii­ni / Kiil­tä­vä alumiini*
Koot: 30 x 20 mm / 40 x 20 mm / 45 x 15 mm / 60 x 35 mm / 60 x 125 mm / 90 x 35 mm / 100 x 52 mm / 100 x 70 mm
Kap­pa­le­mää­rä rul­las­sa: 469 — 3436

* saa­ta­vil­la ainoas­taan koos­sa 30 x 20 mm

GHS labels

GHS-tarrat

Esi­pai­ne­tut GHS:n mukai­set eti­ke­tit. Saa­ta­va­na eri koko­ja, valin­nan mukaan enin­tään nel­jä punais­ta timanttia.

Väri: Val­koi­nen, jos­sa esi­pai­net­tu­ja punai­sia timantteja
Koot: 60 x 36 mm / 100 x 70 mm / 150 x 100 mm
Kap­pa­le­mää­rä rul­las­sa: 600 — 2000

Värinauhat

Industrial Ribbon (TR10)

Värinauha teollisuuskäyttöön (TR10)

Kes­tä­vä nau­ha vinyy­lil­le tulostamiseen.

Värit: Val­koi­nen / Mus­ta /Keltainen / Sini­nen / Tum­man­si­ni­nen / Tum­man­pu­nai­nen / Vihreä
Leveys: 106 mm
Pituus: 110 metriä

Katso video TORO-tulostimesta ja näe sen käytön helppous!

Tutustu TOROON

Haluatko ilmaisia näytteitä?

Lisä­tie­to­ja täältä.

Testaa eri laatuja!

Tilaa ilmai­set näyt­teet jo tänään!
Voit pyy­tää näyt­teen yhdes­tä tai useam­mas­ta tuot­tees­ta – tai näy­te­pa­ke­tin koko valikoimasta.

Tilaa!

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti