LOBO-kasetit

LOBO-kasetit

LOBO-tulos­ti­miim­me on tar­jol­la kat­ta­va vali­koi­ma teol­li­suus­tar­ra­ka­set­te­ja 12–50 mm leveä­nä. All-in-One ‑tar­ra­ka­se­teis­sa on sekä tar­ra että väri­nau­ha val­mii­na, joten ne on help­po ja nopea asen­taa paikoilleen.

Vinyy­li­tar­rat sovel­tu­vat teol­li­suu­den perus­käyt­töön ja toi­mis­toon, mut­ta meil­lä on vali­koi­mis­sam­me tuot­tei­ta myös teol­li­suu­den eri­tyis­tar­pei­siin kuten kie­tai­su­tar­ro­ja kaa­pe­li­mer­kin­tään tai LN2 Poly ‑tar­ra laboratoriosovelluksiin.

Peruskasetit

LOBO Premium Vinyl

Premium Vinyyli

Pre­mium Vinyy­li ‑kase­tit, hyvä­laa­tuis­ta vinyy­li­tar­raa sisä- ja ulko­käyt­töön. Kes­tää mie­to­ja kemi­kaa­le­ja, vet­tä ja UV-valoa.

Värit:

Mus­ta val­koi­sel­la pohjalla Punai­nen val­koi­sel­la pohjalla Sini­nen val­koi­sel­la pohjalla Vih­reä val­koi­sel­la pohjalla
Mus­ta läpi­nä­ky­väl­lä pohjalla Punai­nen läpi­nä­ky­väl­lä pohjalla Sini­nen läpi­nä­ky­väl­lä pohjalla Vih­reä läpi­nä­ky­väl­lä pohjalla
Val­koi­nen läpi­nä­ky­väl­lä pohjalla Mus­ta kel­tai­sel­la pohjalla Mus­ta orans­sil­la pohjalla Val­koi­nen mus­tal­la pohjalla
Val­koi­nen sini­sel­lä pohjalla Val­koi­nen punai­sel­la pohjalla Val­koi­nen vih­reäl­lä pohjalla Val­koi­nen vio­le­til­la pohjalla
Val­koi­nen rus­keal­la pohjalla


Leveys:
12,7 mm / 19 mm / 25,4 mm / 38,1 mm / 50,8 mm

LOBO High-Tack ESD polyester

ESD Polyesteri (HT)

High-Tack ESD polyes­te­ri­tar­ra. Erit­täin hyvä tart­tu­vuus, kes­tää hyvin kor­kei­ta läm­pö­ti­lo­ja – sovel­tuu erin­omai­ses­ti laitekilpiin.

Väri:

Mus­ta val­koi­sel­la pohjalla


Leveys:
12,7 mm / 19 mm / 25,4 mm / 38,1 mm

Erikoiskasetit

LN2 Poly TM kasetit

LN2 Poly TM ‑tarrat

Kes­tä­vät erit­täin kyl­miä läm­pö­ti­lo­ja. Sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti labo­ra­to­rioi­den etiketöintitarpeisiin.

Värit:

Mus­ta läpi­nä­ky­väl­lä pohjalla Punai­nen läpi­nä­ky­väl­lä pohjalla Vih­reä läpi­nä­ky­väl­lä pohjalla Sini­nen läpi­nä­ky­väl­lä pohjalla


Leveys:
19 mm / 25,4 mm / 38,1 mm / 50,8 mm

Wire-Wraps (itselaminoituvat kietaisutarrat)

Itselaminoituvat kietaisutarrat johdoille

Itse­la­mi­noi­tu­vat kie­tai­su­tar­rat, täy­del­li­nen valin­ta kaa­pe­lien mer­kin­tään. Kes­tä­vät ja värikoodatut.

Värit:

Mus­ta val­koi­sel­la pohjalla Punai­nen val­koi­sel­la pohjalla Sini­nen val­koi­sel­la pohjalla
Mus­ta kel­tai­sel­la pohjalla Mus­ta orans­sil­la pohjalla Mus­ta vaa­lean­pu­nai­sel­la pohjalla
Val­koi­nen sini­sel­lä pohjalla Val­koi­nen punai­sel­la pohjalla Val­koi­nen vih­reäl­lä pohjalla


Leveys:
50,8 mm