ISO 20560-1 -standardin mukaiset putkimerkinnät

ISO 20560-1 standardin päätarkoitus on luoda kansainvälinen standardi, joka korvaa maiden omat säädökset tai alueelliset säännöt. Värien käyttö tunnisteena ja varoitussymboleissa tekee putkiston sisällön ja vaarojen tunnistamisesta nopeampaa.

Selkeiden ja yleisesti tunnistettujen putkistomerkintöjen käyttö on ehdottoman tärkeää globaalin ja paikallisen turvallisuuden sekä huoltotoimenpiteiden kannalta.

Tärkeimmät huomiot

Putkimerkintöjen tyyliin ja malliin vaikuttaa monet eri tekijät kuten kemikaalin tyyppi (kategoria), putken halkaisija ja virtaussuunta.

Putkimerkintöjen peruselementit

Alan standardien mukaiset putkimerkinnät muodostuvat neljästä peruselementistä:

 1. Perinteinen tunnisteväri
 2. Aineen/sisällön nimi
 3. Virtaussuunnan osoittaminen (nuolet)
 4. Varoitussymbolit, GHS-symbolit (tai molemmat)
 • Vaaralliset aineet (alkali)
 • Kaasu (nestemäinen tai kaasumainen)
 • sammutusaine
 • Nesteet ja kiinteät aineet (jauhemainen/rakeinen)
 • Vesi
 • Hapot
 • Ilma

Ainekategoriat väreittäin (perinteiset tunnistevärit)

ISO 20560-1 -standardin yksi keskeisimmistä hyödyistä on tunnistevärien vakiinnuttaminen. Samoja värikoodeja käytetään maailmanlaajuisesti. Tämä on tärkeää niin toimialalle kuin pelastuslaitoksille.

Putkimerkintöjä on olemassa kolmessa eri koossa. Väritunnisteen leveys määrittyy putken halkaisijan mukaan.